Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for 8 november 2007

“Sire,

Sta mij toe iets te vertolken van wat ik denk dat er onder Uw volk leeft. Gezien het feit dat het stilaan duidelijk wordt dat onze politici geen oplossing kunnen vinden voor de huidige politieke crisis, denk ik dat ik een voorstel kan doen om hieruit te geraken. En wel dit:

stuur de politici naar huis en roep een grondwetgevende vergadering (een Constituante) bijeen. Laat daarvoor 300 mensen kiezen (verkiesbaar is iedereen die in België leeft en een bijdrage levert aan ons bruto nationaal welzijn, mits 30 handtekenaars die haar of hem voordragen; kiesgerechtigd zijn diezelfden dan ook).

Geef hen als opdracht mee: het hertekenen van onze instellingen en de politieke besluitvorming, het herschrijven van de grondwet en het indelen van het land in

regio´s met bepaling van bevoegdheden. De vergadering is soeverein en wordt voorgezeten door de koning of diens afgevaardigde.

Sire,

Uw volk is het beu in schande zijn brood te moeten eten, wetende dat onze welvaart gebaseerd is op uitbuiting en het vermoorden van werkende mensen in ons land en in de zogenaamde “derde wereld”, door transnationale organisaties. Deze kennen praktisch geen democratische controle, noch door hun werknemers, noch door de regeringen van de landen waarin zij werkzaam zijn, waarbij zij geholpen worden door horige (door hen financieel gestimuleerde) politici, lobbygroepen, juridische adviseurs, academici en vorsers, de meeste media en een lijdzaam wegkijkend publiek. Niet iedereen natuurlijk en sommigen van hen zijn zelfs ter goeder trouw, maar de anderen hebben het moeilijk. Laat dit politiek marionettenspel ophouden. Laat voortaan samenwerking voorrang krijgen op concurrentie of profilering, dat voortaan de jongeren voor de ouderen zorgen en de ouderen voor de jongeren, dat zo ook de rijken en de armen, de blanken en de kleurlingen, Walen en Vlamingen, mannen en vrouwen, christenen, islamieten en joden – iedereen dus – voor elkaar zorgen in de te bouwen woning van een sociaal Europa. We zijn het mondiaal concurreren, vechten en presteren beu.

Sire,

Neem terug het heft (en scepter) in handen, dien uw volk dat smeekt om eten, verwarming, vrede, proper werk en om mogelijkheden om zich creatief te uiten, zowel artistiek als religieus en politiek. Laat ons de vrijheid, geef ons gelijkberechtiging, redt met ons de solidariteit.

Heer,

We weten dat ook dit mensenwerk zal worden, maar een constituante is tenminste geen duivelswerk. Als de weg geopend wordt, kunnen wij leren hem samen te begaan. Als het kwaad benoemd wordt, door academici, Jules Kabas of bijvoorbeeld (bedreigde of gecensureerde) journalisten, dan verliest het meteen al aan kracht (“niemand weet dat ik Repelsteeltje heet”; maar als ze die naam noemt, scheurt het dansende mannetje zichzelf in tweeën – volgens de gebroeders Grimm).

Antwerpen 8 november 2007

Em. prof.dr. H.J.C. Wijffels

Universiteit Antwerpen

Read Full Post »