Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘kritiek’ Category

“Sire,

Sta mij toe iets te vertolken van wat ik denk dat er onder Uw volk leeft. Gezien het feit dat het stilaan duidelijk wordt dat onze politici geen oplossing kunnen vinden voor de huidige politieke crisis, denk ik dat ik een voorstel kan doen om hieruit te geraken. Gelieve de politici naar huis te sturen en een grondwetgevende vergadering (een Constituante) bijeen te roepen, volgens door de wet daarvoor voorziene regels. Laat 300 mensen verkiezen, waarbij iedereen verkiesbaar is die aan volgende voorwaarden voldoet: zij/hij woont in België en levert een bijdrage aan ons bruto nationaal welzijn,

heeft de leeftijd van kiesgerechtigde bereikt en beschikt over 30 handtekeningen van burgers die haar of hem voordragen. Deze vergadering krijgt als opdracht het hertekenen van onze instellingen en de politieke besluitvorming, het herschrijven van de grondwet en het indelen van het land in regio´s met bepaling van bevoegdheden. De vergadering is soeverein en wordt voorgezeten door de koning of diens afgevaardigde.

Er zij twee redenen om dit te doen. Ten eerste, omdat de huidige politici er niet in slagen een nieuwe regering samen te stellen. Ten tweede, omdat zij te veel een beleid voorstaan dat de belangen dient van de transnationale bedrijven. Deze kennen echter geen democratische controle, noch door hun eigen werknemers, noch door de regeringen van de landen waarin zij werkzaam zijn. Deze organisaties, en dus ook de politici die deze grote werkgevers ter wille zijn, hebben niet het algemeen belang op het oog. Zij hebben namelijk als eerste doel zo veel mogerlijk, en steeds meer winst te maken voor privé-personen (hun aandeelhouders). Men maakt de bevolking wijs dat zij door hun mens- en milieuvernietigende concurrentie en „profilering” de welvaart van de burger vergroten, terwijl zij eigenlijk de werknemers, hier en in de zogenaamde “derde wereld” uitbuiten. België zou zich juist onafhankelijker moeten opstellen tegenover die internationale bedrijven en hun lobbygroepen, en bewerken dat hun astronomische winsten ten goede komen van degenen die ervoor werken: de werknemers. Dan zijn de sociale zekerheid, de tewerkstelling en de pensioenen direct betaalbaar. Dit gaat slechts door de ondernemingen, en dus ook de politici, onder democratische controle te brengen van de burgers ten behoeve van het algemeen belang. Dit zal niet vanzelf gaan, dat weet iedereen.

Laat voortaan samenwerking voorrang krijgen op concurrentie of profilering, dat voortaan de jongeren voor de ouderen zorgen en de ouderen voor de jongeren, dat zo ook de rijken en de armen, de blanken en de kleurlingen, Walen en Vlamingen, mannen en vrouwen, christenen, islamieten en joden – iedereen dus – voor elkaar zorgen in de te bouwen woning van een sociaal Europa. We zijn het mondiaal concurreren, vechten en presteren ècht beu. Redt met ons de solidariteit. Sire, neem terug het heft (en scepter) in handen, dien uw volk dat smeekt om eten, verwarming, vrede, “proper” werk en om mogelijkheden om zich creatief te uiten, zowel artistiek als religieus en politiek.

We weten dat ook dit mensenwerk zal worden, maar een Constituante is tenminste geen duivelswerk. Ook hierbij zullen de belangen van de partijpolitiek, de transnationale bedrijven, en de lichtgelovigheid en onverschilligheid der burgers hun invloed blijven doen gelden. Maar het is wel een fundamenteel democratische poging om hieraan redelijke grenzen te stellen.

Antwerpen 12 november 2007

Em. prof.dr. H.J.C. Wijffels (UA)

Universiteit Antwerpen

[N.B. Dit is een ingekorte versie van de op 10/11/07 aan Albert II toegezonden brief – zie eerder bericht op deze weblog, aanpassingen gebeurden op aanvraag van een aanvankelijk weigerachtige De Standaard.]

Read Full Post »

“Sire,

Sta mij toe iets te vertolken van wat ik denk dat er onder Uw volk leeft. Gezien het feit dat het stilaan duidelijk wordt dat onze politici geen oplossing kunnen vinden voor de huidige politieke crisis, denk ik dat ik een voorstel kan doen om hieruit te geraken. En wel dit:

stuur de politici naar huis en roep een grondwetgevende vergadering (een Constituante) bijeen. Laat daarvoor 300 mensen kiezen (verkiesbaar is iedereen die in België leeft en een bijdrage levert aan ons bruto nationaal welzijn, mits 30 handtekenaars die haar of hem voordragen; kiesgerechtigd zijn diezelfden dan ook).

Geef hen als opdracht mee: het hertekenen van onze instellingen en de politieke besluitvorming, het herschrijven van de grondwet en het indelen van het land in

regio´s met bepaling van bevoegdheden. De vergadering is soeverein en wordt voorgezeten door de koning of diens afgevaardigde.

Sire,

Uw volk is het beu in schande zijn brood te moeten eten, wetende dat onze welvaart gebaseerd is op uitbuiting en het vermoorden van werkende mensen in ons land en in de zogenaamde “derde wereld”, door transnationale organisaties. Deze kennen praktisch geen democratische controle, noch door hun werknemers, noch door de regeringen van de landen waarin zij werkzaam zijn, waarbij zij geholpen worden door horige (door hen financieel gestimuleerde) politici, lobbygroepen, juridische adviseurs, academici en vorsers, de meeste media en een lijdzaam wegkijkend publiek. Niet iedereen natuurlijk en sommigen van hen zijn zelfs ter goeder trouw, maar de anderen hebben het moeilijk. Laat dit politiek marionettenspel ophouden. Laat voortaan samenwerking voorrang krijgen op concurrentie of profilering, dat voortaan de jongeren voor de ouderen zorgen en de ouderen voor de jongeren, dat zo ook de rijken en de armen, de blanken en de kleurlingen, Walen en Vlamingen, mannen en vrouwen, christenen, islamieten en joden – iedereen dus – voor elkaar zorgen in de te bouwen woning van een sociaal Europa. We zijn het mondiaal concurreren, vechten en presteren beu.

Sire,

Neem terug het heft (en scepter) in handen, dien uw volk dat smeekt om eten, verwarming, vrede, proper werk en om mogelijkheden om zich creatief te uiten, zowel artistiek als religieus en politiek. Laat ons de vrijheid, geef ons gelijkberechtiging, redt met ons de solidariteit.

Heer,

We weten dat ook dit mensenwerk zal worden, maar een constituante is tenminste geen duivelswerk. Als de weg geopend wordt, kunnen wij leren hem samen te begaan. Als het kwaad benoemd wordt, door academici, Jules Kabas of bijvoorbeeld (bedreigde of gecensureerde) journalisten, dan verliest het meteen al aan kracht (“niemand weet dat ik Repelsteeltje heet”; maar als ze die naam noemt, scheurt het dansende mannetje zichzelf in tweeën – volgens de gebroeders Grimm).

Antwerpen 8 november 2007

Em. prof.dr. H.J.C. Wijffels

Universiteit Antwerpen

Read Full Post »