Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘opinie’ Category

Geachte Redactie,
Geachte hoofdredacteur Jürgen Oosterwaal,

In naam van de vrije meningsuiting wend ik me tot jullie blad.

U moet namelijk weten dat ik een open brief aan Albert II heb geschreven [zie
bijlage "SIRE2") en die is op 10 november aangetekend naar zijn Paleis aan de
Brederodestraat te Brussel opgestuurd en op 8 november aan De Standaard
aangeboden ter publikatie.

DS heeft acht dagen later (op 16/11/07), na me twee maal een herwerking te
hebben gevraagd, uiteindelijk slechts de eerste helft van de herwerkte versie
als "waarde redactie stuk" gepubliceerd (zie bijlage "SIRE4", let wel: wat
tussen rechte haakjes staat [...] werd weggeknipt!). 

Welnu, het is altijd interessant om te zien wàt er NIET doorkomt. Dat is hier:

1e:
Mijn waarschuwing dat ("Men" n.l.) het multinationaal bedrijfsleven (en voor
hen politici, en pers) de bevolking wijs maakt dat zij door hun mens- en
milieuvernietigende concurrentie en „profilering“ de welvaart van de burger
vergroten, terwijl zij eigenlijk de werknemers, hier en in de zogenaamde "derde
wereld" uitbuiten.

2e:
Dat om de astronomische winsten ter beschikking te stellen van de werknemers
waardoor de sociale zekerheid, de tewerkstelling de pensioenen betaalbaar
worden, de ondernemingen, en dus ook de politici, onder democratische controle
gebracht moeten worden van de burgers ten behoeve van het algemeen belang.
Hierbij waarschuw ik dat dit niet vanzelf zal gaan, wat iedereen inmiddels wel
weet.

3e:
Mijn "kerstboodschap", de oproep tot vredig samenwerken i.p.v. te concurreren
van alle mensen (van goede "kerstwil"). We zijn namelijk het mondiaal
concurreren, vechten en presteren ècht beu. Mijn oproep aan de Sire om met ons
de solidariteit te redden: het "eigen volk" smeekt om eten, verwarming, vrede,
"proper" werk en om mogelijkheden om zich creatief te uiten, zowel artistiek
als religieus en politiek. 

Beste HUMO,
Deze elementen zal ik dus elders moeten zien te publiceren of te communiceren,
omdat ze de schaar van de selectie van DS niet hebben overleefd.
Maar ja het medium dicteert de ingekrompenheid van de (on-)vrije meningsuiting,
nietwaar? Dit kan men leren in de studierichting Communicatiewetenschappen,
waar ik jarenlang in de Ufsia/UA o.a. het vak Communicatiepsychologie doceerde.

Ik leg u deze "gecensureerde" elementen voor en u kunt er creatief over
beschikken en ze publiceren als ingezonden tekst (brief), maar wel niet dan na
mij de te-publiceren-versie voor te leggen (via mail), of toch mij voldoende
zicht te hebben gegeven op uw creativiteit in deze.

Met vriendelijke groet van een trouwe HUMO-lezer,

Em.prof.dr.Henk J.C.Wijffels (UA)


P.S.
Mijn frustratie hieromtrent heb ik gesublimeerd in een fabeltje dat ik u ter
overweging (als u wilt ook ter publikatie) meegeef (zie Fabeltje 2). Het sluit
aan bij het (wat poëtische) einde van mijn brief aan de koning, waar ik verwijs
naar het verhaal "Repelsteeltje" van de gebroeders Grimm, over de macht van het
benoemen van (boosaardige) mensen. Maar het sluit ook aan bij element 2
(hierboven) waar ik vermeld dat het raken aan de macht (het te democratiseren)
op grote en bonte (zie het fabeltje zelf) weerstanden stoot.

Read Full Post »

“Sire,

Sta mij toe iets te vertolken van wat ik denk dat er onder Uw volk leeft. Gezien het feit dat het stilaan duidelijk wordt dat onze politici geen oplossing kunnen vinden voor de huidige politieke crisis, denk ik dat ik een voorstel kan doen om hieruit te geraken. En wel dit:

stuur de politici naar huis en roep een grondwetgevende vergadering (een Constituante) bijeen. Laat daarvoor 300 mensen kiezen (verkiesbaar is iedereen die in België leeft en een bijdrage levert aan ons bruto nationaal welzijn, mits 30 handtekenaars die haar of hem voordragen; kiesgerechtigd zijn diezelfden dan ook).

Geef hen als opdracht mee: het hertekenen van onze instellingen en de politieke besluitvorming, het herschrijven van de grondwet en het indelen van het land in

regio´s met bepaling van bevoegdheden. De vergadering is soeverein en wordt voorgezeten door de koning of diens afgevaardigde.

Sire,

Uw volk is het beu in schande zijn brood te moeten eten, wetende dat onze welvaart gebaseerd is op uitbuiting en het vermoorden van werkende mensen in ons land en in de zogenaamde “derde wereld”, door transnationale organisaties. Deze kennen praktisch geen democratische controle, noch door hun werknemers, noch door de regeringen van de landen waarin zij werkzaam zijn, waarbij zij geholpen worden door horige (door hen financieel gestimuleerde) politici, lobbygroepen, juridische adviseurs, academici en vorsers, de meeste media en een lijdzaam wegkijkend publiek. Niet iedereen natuurlijk en sommigen van hen zijn zelfs ter goeder trouw, maar de anderen hebben het moeilijk. Laat dit politiek marionettenspel ophouden. Laat voortaan samenwerking voorrang krijgen op concurrentie of profilering, dat voortaan de jongeren voor de ouderen zorgen en de ouderen voor de jongeren, dat zo ook de rijken en de armen, de blanken en de kleurlingen, Walen en Vlamingen, mannen en vrouwen, christenen, islamieten en joden – iedereen dus – voor elkaar zorgen in de te bouwen woning van een sociaal Europa. We zijn het mondiaal concurreren, vechten en presteren beu.

Sire,

Neem terug het heft (en scepter) in handen, dien uw volk dat smeekt om eten, verwarming, vrede, proper werk en om mogelijkheden om zich creatief te uiten, zowel artistiek als religieus en politiek. Laat ons de vrijheid, geef ons gelijkberechtiging, redt met ons de solidariteit.

Heer,

We weten dat ook dit mensenwerk zal worden, maar een constituante is tenminste geen duivelswerk. Als de weg geopend wordt, kunnen wij leren hem samen te begaan. Als het kwaad benoemd wordt, door academici, Jules Kabas of bijvoorbeeld (bedreigde of gecensureerde) journalisten, dan verliest het meteen al aan kracht (“niemand weet dat ik Repelsteeltje heet”; maar als ze die naam noemt, scheurt het dansende mannetje zichzelf in tweeën – volgens de gebroeders Grimm).

Antwerpen 8 november 2007

Em. prof.dr. H.J.C. Wijffels

Universiteit Antwerpen

Read Full Post »